Ερωτηματολόγιο για τους εργοδότες

«Σκέψεις πάνω στα υπάρχοντα στερεότυπα για τους Ρομά»

Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσα από την ανάδειξη θετικών προτύπων, προωθώντας την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας. Το Έργο υλοποιούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Δήμος Φυλής, ο Δήμος Χαλανδρίου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Η Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, Crowd Policy PCC, ο Σύλλογος Βιοτεχνών Δυτικής Αττικής και η CMT Προοπτική, στο πλαίσιο του ομώνυμου συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. (JUST/2015/RDIS2/AG/DISC) Έργου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λαμβάνει υπόψιν τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 679/2016 GDPR.

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την παράδοση στους οργανωτές της εκδήλωσης δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  1. Έχω λάβει γνώση για σκοπούς της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και είχα την ευκαιρία να πάρω επιπλέον πληροφορίες.
  2. Συμμετέχω εντελώς εθελοντικά σε αυτή τη διερεύνηση.
  3. Δίνω συγκατάθεση να καταγραφούν τα στοιχεία και οι απαντήσεις μου.
  4. Δίνω τη συγκατάθεσή μου στους αναλυτές να συλλέξουν, να αναλύσουν, να συγγράψουν το αποκτηθέν υλικό στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, και έχω λάβει γνώση ότι, οτιδήποτε καταγραφεί στο ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς εμπιστευτικό, και θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τους αναλυτές στα πλαίσια του εν λόγω έργου.
  5. Έχω λάβει γνώση ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων θα παρουσιαστούν ανώνυμα στην αξιολόγηση, τον απολογισμό, σε δημοσιεύσεις και σε δημόσιες παρουσιάσεις στα πλαίσια του έργου BREAK με τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μου.
  6. Έχω λάβει γνώση της περίπτωσης να αποσύρω τη συναίνεσή μου οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμώ, χωρίς να αιτιολογηθώ, και έχω λάβει γνώση ότι είμαι ελεύθερος/ή να απέχω από οποιαδήποτε απάντηση οποιαδήποτε στιγμή.

Οι απαντήσεις θα καταχωρηθούν ανώνυμα και θα αποθηκευθούν με ασφάλεια για τουλάχιστον έξι μήνες μετά το πέρας των υποχρεώσεων σύμφωνα με το συμβόλαιο του Έργου και θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του Έργου. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Έργο ή για την πολιτική διαχείρισης δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο consulting@cmtprooptiki.gr