Βραβεία Αναγνώρισης Συμβολής στην Καταπολέμηση Στερεοτύπων

Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσα από την ανάδειξη θετικών προτύπων, προωθώντας την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας. Το Έργο υλοποιούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Δήμος Φυλής, ο Δήμος Χαλανδρίου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Η Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, Crowd Policy PCC, ο Σύλλογος Βιοτεχνών Δυτικής Αττικής και η CMT Προοπτική, στο πλαίσιο του ομώνυμου συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. (JUST/2015/RDIS2/AG/DISC) Έργου.

Οι υποψήφιοι θα βραβευτούν με τιμητική πλακέτα ως υποστηρικτές στην καταπολέμηση στερεοτύπων.